Artevaardigheden

De 21ste eeuwse vaardigheden van het Arte College

De Artevaardigheden zijn vijf competenties die benoemd zijn als belangrijke competenties voor leerlingen en personeel van het Arte College. Het zijn alle competenties uit de verzameling 21st-century skills: competenties waarvan breed wordt

aangenomen dat ze in de (nabije) toekomst van doorslaggevend belang zijn om te slagen in de maatschappij. Het gaat om de volgende vaardigheden (lees verder)

 

Samenwerken

Bij samenwerken gaat het om het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen. 

(Lees verder...)

Zelfstandig werken

Zelfstandig werken is een vaardigheid die voor de leerling onder andere betekent dat ze zichzelf moeten kunnen motiveren, zelf moeten kunnen bepalen wat het leerdoel is, zelf een aanpak kunnen kiezen en zichzelf moeten kunnen beoordelen.

(Lees verder...)

Presenteren

Onder de vaardigheid 

presenteren verstaan we het helder presenteren van ideeën en feiten, gebruik makend van terzake doende middelen. 

(Lees verder...)

Organiseren

Organiseren is een vaardigheid waarbij de leerling overzicht heeft over de taken en de doelen die gesteld zijn.

(Lees verder...)

ontwerpen

Bij deze vaardigheid gaat het om het bedenken van nieuwe ideeën en deze kunnen uitwerken en analyseren.

(Lees verder...)


Leerlab

Het Arte College participeerde vanaf 2015 tot eind 2017 in de eerste tranche van Leerlabs die door Leerling 2020 als onderdeel van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT werden samengesteld.  

Een leerlab bestaat uit een groep docenten van gemiddeld zes scholen (een tot twee afgevaardigden per school), die gezamenlijk aan de slag gaan met een vraagstuk rondom gepersonaliseerd leren. Het doel van een leerlab is dat de docenten het gepersonaliseerd leren dat zij voor ogen hebben, ook daadwerkelijk in de praktijk gaan realiseren en verder uitrollen in de school. Dit kan variëren van het gebruik van digitale leermiddelen tot differentiëren in de klas. De opgedane ervaringen op de scholen delen docenten weer binnen het leerlab. Ook kunnen scholen binnen het leerlab samen producten of materialen ontwikkelen. Deze ervaringen, producten en materialen worden met de sector gedeeld. 

 (Lees verder...)